Samen
Efficiënter

We helpen u koploper te zijn.

die Sicherheitsmanufaktur

Zekerheid heeft ook altijd een persoonlijk aspect. Daarom is een verzekering pas optimaal als zij past bij de mensen om wie het gaat en hun leefsituatie. Een optimale verzekering biedt hulp in moeilijke situaties zonder veel vragen onbeantwoord te laten. Voldoet een verzekering aan deze voorwaarden, dan is zij een succes. Dat geldt des te meer in deze tijd waarin verandering de norm is, en waarin mensen het heel gewoon vinden om producten te vergelijken en bij de minste twijfel van aanbieder te veranderen.  Daarom stemmen wij zekerheid nauwkeurig af op onze doelgroepen en partners. Dit doen we met een scherp oog voor de eisen van de markt.  Hier slagen wij in dankzij onze flexibiliteit. Uit een groot en zeer gespecialiseerd aanbod stellen wij sterke en doeltreffende verzekeringsproducten samen. Die kunnen er voor elke klant anders uitzien. Sterker nog, ze moeten er haast voor elke klant anders uitzien. Toch zijn ze kosteneffectief. Onze vereisten en ambities op het gebied van kwaliteit en persoonlijke afstemming hangen volgens ons samen met één kernbegrip: vakmanschap. Dat is de geest waarin wij handelen. Wij bieden producten volgens uw specificaties, zodat u succesvol kunt zijn.

Samen

Waardevoller

Trek meer klanten aan door onze aantrekkelijke verzekeringsoplossingen in uw portefeuille op te nemen. Waarom zou u geen gebruik maken van de synergie tussen uw producten en onze nauwkeurig op uw wensen en producten afgestemde verzekeringsoplossingen? U kunt altijd op onze ondersteuning rekenen. Gebruikmakend van ons vakmanschap ontwikkelen wij op maat gemaakte producten die beantwoorden aan de behoeften van uw klanten.

Meer Info

Samen

Transparanter

Wie voortdurend inzicht heeft in zijn bedrijfsactiviteiten kan snel reageren als dat nodig is. Dit is precies de reden dat wij een transparant realtime monitoringsysteem hebben ingericht dat u continu inzicht geeft in alle transacties en daarnaast aanknopingspunten aanreikt voor verdere optimalisatie.

Meer Info

Samen

Servicegerichter

Wij zijn pas tevreden als bij u alles goed verloopt. Onze dienstverlening gaat daarom verder dan het leveren van verzekeringsoplossingen op maat. Of wij nu optreden als primaire verzekeraar, herverzekeraar of provider – onze dienstverlening omvat altijd ook IT-oplossingen voor een efficiënt polissenbeheer en een effectieve schadeafhandeling. Ook deze IT-oplossingen zijn optimaal op uw situatie en producten afgestemd.

Meer Info

Samen

Coöperatiever

Samenwerking die gericht is op de lange termijn, waarbij transparantie, openheid en wederzijds vertrouwen de trefwoorden zijn – dat is wat wij als familiebedrijf onder partnerschap verstaan. Goed partnerschap berust op gezamenlijke inspanningen en biedt beide partijen in gelijke mate voordeel.

Meer Info

Samen

Succesvoller

De markt voor verzekeringsoplossingen is zeer complex. Daarom ondersteunen wij u met gericht advies aan uw klanten. Dit doen we op verschillende manieren: we ontwikkelen innovatieve producten op maat, bieden doelgerichte ondersteuning bij uw marketing en via de Credit Life-Akademie verzorgen we integrale trainingsconcepten voor uw adviseurs.

Meer Info

Samen

Tevredener

Uw klanten zijn uw belangrijkste kapitaal. Daarom is het ook ons doel om uw klanten altijd optimaal tevreden te stellen. We laten hierbij niets aan het toeval over. Onze medewerkers worden zeer regelmatig bijgeschoold. Wij besteden continu veel aandacht aan het verbeteren van onze interne processen. Deze aanpak maakt het ons mogelijk om u altijd optimaal bij te staan in uw dienstverlening aan klanten. 

Meer Info